AgderLAN

AgderLAN er et LAN som finner sted i Hisøyhallen i Arendal kommune. Dette LANet startet opp i 2012 og huser omtrent 400 deltagere. Link til hjemmesiden: https://agderlan.no/